Milli Uzay Programı İlk Aşama

“Milli Uzay Programı” nın ilk aşaması başlatılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu projeyi gerçekleştirmekteki amacı, uzay bilimleri ve teknolojileri, uydu sistemleri gibi bir çok farklı alanlarda Türkiye’yi ileri bir noktaya taşımak.

Konu ile ilgili olarak “Milli Uzay Programı Çalıştayı” isimli bir toplantı düzenlendi. Bu çalıştay toplantısında, uzay bilimleri ve teknolojileri, uzay uygulamaları, fırlatma ve malzeme teknolojileri, uzay hukuku, uluslararası ilişkiler ve finansman konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansının kurulmasının ardından yapılacak ilk toplantıda, Milli Uzay Programı’nın yol haritası oluşturuldu.

Çalıştay 18-19 Ocak tarihinde TÜBİTAK Kocaeli Gebze yerleşkesinde bulunan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde (TÜSSİDE) yapıldı. Çalıştaya ilgili bürokratların yanı sıra akademisyenler ve özel sektör temsilcileri de katıldı.

Çalıştayda, uzay bilimleri ve teknolojileri, uzay uygulamaları, fırlatma ve malzeme teknolojileri, uzay hukuku, uluslararası ilişkiler ve finansman konuları ele alındı.

Bakan Varank şunları belirtti:

“Ulusal hedeflerimizi hep birlikte oluşturarak, uzay yarışında ülkemizin ön sıralarda yer almasını sağlayacağız. Savunma sanayisinde yerlileştirme yolunda attığımız adımlar, hem yeni teknolojilere hem de sanayinin diğer alanlarına dinamizm kattı. Uzay teknolojilerinde de benzer şekilde hedeflerimizi somutlaştıracak ve stratejik adımlar atacağız. Uzay Ajansı hem teknoloji yol haritalarını oluşturacak hem de başlatılan projelerin etkin denetim ve koordinasyonunu sağlayacak. Böylelikle Bakanlığımızın ‘Milli teknoloji güçlü sanayi’ vizyonu, uzay ve havacılık alanında da hayat bularak yüksek katma değerli üretim hedefimizi doğrudan karşılayacaktır.”

Milli Uzay Programı’na yönelik öncelikleri zaman kaybetmeden şekillendirmek istediklerini vurgulayan Varank, “Bu çalıştay, hedeflerimizi somutlaştırmak ve ortak akılla haraket etmek adına çok iyi bir başlangıç noktası.” dedi.

Stratejik planlar hazırlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulan Uzay Ajansı, uzay ve havacılık bilimiyle teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemlerle kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planlar hazırlayacak.

Türkiye’nin milli çıkarlarını uzayda da korumayı amaçlayan Ajansın görevleri arasında, rekabetçi uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve milli menfaatleri doğrultusunda uzay ve havacılık teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması yer alıyor.

Ajans, uzay ve havacılık alanlarında bilimsel ve teknolojik altyapıların, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin artırılması, uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojilerin kazanılması, uzay ve havacılık bilimiyle teknolojileri alanındaki uzmanlık ve bilgi birikiminden milli sanayinin diğer sektörlerinin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapacak.

Uzay yer istasyonları arasında koordinasyon sağlayacak

Türkiye Uzay Ajansı, uzay yer istasyonlarının işletilmesine yönelik sözleşme imzalamak, uzay yer istasyonları arasında koordinasyonu sağlamak, Türkiye’nin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu yürütmekle yetkili olacak.

Ajans, ticari, bilimsel, araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonlarıyla insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonların yapılmasını koordine etme görevini yürütecek.

Uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımına yönelik çalışmaları yürütecek Ajans, bunların üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmaları gerçekleştirecek.

İlgili Yazılar

Leave a Comment